Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) medycyna cierpiący na wodogłowie;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cierpiący na wodogłowie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dotyczący wodogłowia, obarczony wodogłowiem

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

odnoszący się do wodogłowia, obarczony wodogłowiem