Nowoczesny słownik angielsko-polski

hydrochlorotiazyd

Wordnet angielsko-polski

(a diuretic drug (trade name Microzide, Esidrix, and HydroDIURIL) used in the treatment of hypertension)
hydrochlorotiazyd
synonim: Microzide
synonim: Esidrix
synonim: HydroDIURIL