Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) chemia cyjanowodorowy;

Duży słownik chemiczny

cyjanowodorowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj.,chem. cyjanowodorowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. cyjanowodorowy