Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika hydrodynamiczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj hydrodynamiczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HYDRODYNAMICZNY

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to hydrodynamics)
hydrodynamiczny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. hydrodynamiczny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. hydrodynamiczny