ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HYDRODYNAMIKA

Wordnet angielsko-polski

(study of fluids in motion)
hydrodynamika
synonim: hydrokinetics

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dynamika cieczy; hydrodynamika

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

dynamika cieczy
dynamika środowiska wodnego
hydrodynamika