Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika hydroelektryczny;
hydroelectric dam - zapora wodna;
hydroelectric power station - elektrownia wodna, hydroelektrownia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj hydroelektryczny
~ power station elektrownia hydroelektryczna (abbr hydro plant)

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or used in the production of electricity by waterpower
"hydroelectric power")
hydroelektryczny

Słownik internautów

hydroelektryczny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. hydroelektryczny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. hydroelektryczny