Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika energia wodna, energetyka wodna, hydroenergetyka, energia elektryczna z hydroelektrowni;

Wordnet angielsko-polski

(electricity produced by water power)
hydroelektryczność

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

hydroenergetyka