Słownik techniczny angielsko-polski

1. urabianie hydrauliczne (strumieniem wody)
2. odwirowanie odwadniające