Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hydropłat, wodolot, płat wodny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n wodolot

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wodolot

Nowoczesny słownik angielsko-polski

płat wodny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s podwodne skrzydło
(także ~ craft (ship) ) wodolot, statek na skrzydłach pod-wodnych

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n lotn. wodolot

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HYDROPŁAT

Wordnet angielsko-polski

(a speedboat that is equipped with winglike structures that lift it so that it skims the water at high speeds
"the museum houses a replica of the jet hydroplane that broke the record")
wodolot
synonim: hydroplane

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mar. hydropłat; wodolot
~, rocket - wodolot rakietowy