Słownik techniczny angielsko-polski

1. hydroformowanie n (aromatyzacja benzyn)
2. kształtowanie hydrodynamiczne, wytłaczanie (hydrauliczne) przeponą gumową