Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

hipowentylacja f