Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna hipoksja, hypoksja, niedotlenienie tkanek;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

anoksja

deficyt tlenowy (stan niedoboru tlenu w środowisku)

Wordnet angielsko-polski

(oxygen deficiency causing a very strong drive to correct the deficiency)
hipoksja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niedotlenienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. niedotlenienie; niedobór tlenu; hipoksia

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

IS hipoksja
niedotlenienie
niedobór tlenu
pot. przyducha