Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s hipsometria

Wordnet angielsko-polski

(measurement of the elevation of land above sea level)
hipsometria
synonim: hypsography

Słownik techniczny angielsko-polski

hipsometria f