Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda góralek;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GÓRALEK (ZWIERZĘ)

Wordnet angielsko-polski

(any of several small ungulate mammals of Africa and Asia with rodent-like incisors and feet with hooflike toes)
góralek
synonim: coney
synonim: cony
synonim: dassie
synonim: das