Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka histereza; biznes niemożliwość powrotu wskaźników makroekonomicznych do pierwotnego poziomu po okresie przejściowych zakłóceń w gospodarce;
hysteresis loop - fizyka pętla histerezy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(fiz.) histereza

Nowoczesny słownik angielsko-polski

histereza magnetyczna (nieodwracalna zmiana indukcji magnetycznej w wyniku zmiany pola magnesującego)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HISTEREZA

Wordnet angielsko-polski

(the lagging of an effect behind its cause
especially the phenomenon in which the magnetic induction of a ferromagnetic material lags behind the changing magnetic field)
histereza