Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) psychologia napad/atak histerii; atak śmiechu, napad histerii, śmiech histeryczny;
be in hysterics - pokładać się ze śmiechu;
have sb in hysterics - rozśmieszyć kogoś do łez;
be in hysterics - pokładać się ze śmiechu;
have sb in hysterics - rozśmieszyć kogoś do łez;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n histeria
atak histerii

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w wyrażeniu) be in ~ histeryzować, wpadać w histerię
(pot.) zanosić się od śmiechu

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

napad histerii

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

atak histerii

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

histeria