Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) technika układ scalony;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) integrated circuit układ scalony

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Institutum Caritatis, Institutum a Charitate
Institute of Charity, Rosminians
Instytut Miłosierdzia, [ [Rosminianie] ]

Słownik audio-video Montevideo

układ scalony

interkom, telefon wewnętrzny, dwukierunkowa łączność wewnętrzna
urządzenie telefoniczne głośno mówiące

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Office address Karlavägen 108 Stockholm Tel.: + 46 852 278 200 E-mail: ic[at]tff.se
Office address Karlavägen 108 Stockholm Tel.: + 46 852 278 200 E-mail: ic[at]tff.se

europa.eu

N ic found my hair in your bathroom.
Nic znalazła moje włosy w twojej łazience.

Eight-man patrol You command, Ray will be 2 ic.
Ośmioosobowy patrol Ty dowodzisz, Ray będzie 2 i c.