Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

their, theirs, them
(czyj? np. ich wróg) their enemy, enemy of theirs
(kogo? np. widzimy ich) we see them

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

pass pron their (s): ~ samochód jest mniejszy niż nasz their car is smaller than ours

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

pron their, theirs

Nowoczesny słownik polsko-angielski

their

them

theirs