Wordnet polsko-angielski

ichthyofauna

Słownik środowiska polsko-angielski

f zool. ichthyological fauna, fish fauna