Wordnet polsko-angielski

(the branch of zoology that studies fishes)
ichthyology

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U ichthyology

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ICHTHYOLOGY

Słownik środowiska polsko-angielski

f ichthyology