Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ideogram;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ideogram

Wordnet angielsko-polski

(a graphic character that indicates the meaning of a thing without indicating the sounds used to say it
"Chinese characters are ideograms")
ideogram
synonim: ideograph

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. ideogram