Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka idiom, idiomatyzm, wyrażenie idiomatyczne; styl, gwara, frazeologizm, sposób mówienia, mowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (expression) idiom

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

idiom, idiomatyzm

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s idiom, wyrażenie idiomatyczne
język danego kraju
właściwość językowa, styl

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IDIOMATYZM

DIALEKT

GWARA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

idiom
styl

Wordnet angielsko-polski

(an expression whose meanings cannot be inferred from the meanings of the words that make it up)
idiom, idiomatyzm, idiomat
synonim: idiomatic expression
synonim: phrasal idiom
synonim: set phrase
synonim: phrase

Słownik internautów

idiom

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. idiom
język

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zwrot

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Primers for older kids score points with teen-tailored idioms and topics (e.g. Pingpong by Hueber, sowieso by Langenscheidt, Deutsch mit Grips by Klett).
Podręczniki dla młodzieży charakteryzują się młodzieżowym językiem i tematyką (na przykład Pingpong – Hueber, sowieso – Langenscheidt, Deutsch mit Grips – Klett).

Goethe Institut

The power of this film creeps up on you by stealth; its dramatic idiom is admittedly mannered in the Leigh style but shy of caricature, and designed consistently to abrade the audience's consciousness without irritating - fingertips down the blackboard, not fingernails.

www.guardian.co.uk

They are usually attempts to devise a standardised idiom out of a multiplicity of actually spoken idioms, which are thereafter downgraded to dialects.

www.guardian.co.uk

Officers and non-coms alike share a common idiom which is varied and animated by the racial and cultural make-up of the army.

www.guardian.co.uk

As can easily happen when choice is demanded, the worst possible result is compromise that rinses out everything that might make either idiom compelling.

www.guardian.co.uk

On the whole, I'm with the novelist David Lodge, who wrote in Changing Places (1975): "American idiom still, however, retained for him a secret, subtle enchantment .

www.guardian.co.uk

We are unfamiliar with this particular idiom.
Te sformułowanie jest nam nieznane.

What is the etymology of that idiom?
Ciekaw jestem etymologii tego idiomu.

Don't correct my use of idiom.
Nie poprawiaj mojego użycia idiomu.

Roger... is a British idiom for sexual intercourse.
Roger... jest brytyjskim idiomem dla seksualnych kontaktów.

David Bowie-- who was actually an idiom working in America and Canada.
David Bowie-- który właściwie tworzył dla Ameryki i Kanady.

Imagine an idiom that would follow here...
Wyobraź sobie idiom to poszłoby za tutaj...

ln your own idiom, you're a punk... and a pretty second-rate punk at that.
Mówiąc w twoim własnym stylu, jesteś śmieciem... i to w dodatku podrzędnym śmieciem.