Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

~ki dziecinne~child's play
~ki słowne play on words
być ~ką w czyichś rękach to be sb's toy, to play into sb's hands

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f frolic
toy, plaything, child’s play, pranks

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PLAYTHING

TRIFLE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

play

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

frolic