Wordnet polsko-angielski

(the 25th letter of the Roman alphabet)
Y, y, wye

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

nt (litera) "
Y"
, letter of alphabet

Nowoczesny słownik polsko-angielski

the letter Y

name for the letter y