Słownik architektury polsko-angielski

(m) iconostasis

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

prawosł.,gr. iconostasis (pl. iconostases)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

iconostasis