Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc Clitera x
(maths, nieznana wielkość) x.

Nowoczesny słownik polsko-angielski

the letter X

x