Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

imbecile

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (colloq) idiot
imbecile

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dweeb