Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

impedance

Słownik techniczny polsko-angielski

f impedance, apparent resistance