Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

impertinence

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U impertinence

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BACK-CHAT

SAUCE

CHEEK

FORWARDNESS

IMPUDENCE

PERTNESS

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f impertinence