Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pulse
kod ~y pulse code
modulacja ~a pulse code modulation

Nowoczesny słownik polsko-angielski

impulse

pulse