Słownik religii angielsko-polski

inaba f (w sufizmie nawrócenie)