Wordnet polsko-angielski


1. (a high ranking police officer)
inspector


2. (an official responsible for control and supervision of a particular activity or area of public interest)
regulator: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

inspector, superintendent

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C inspector
superintendent
surveyor

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m inspector

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. inspector
2. supervisor ~ celny customs inspector ~ główny inspector general~ kontroli skarbowej Revenue Office inspector~ podatkowy tax inspector

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m 1. inspector 2. officer 3. inspectorate 4. supervisor ~ bezpieczeństwa pracy safety supervisor ~ celny customs inspector ~ ds. ochrony przeciwpożarowej fire safety officer ~ ds. ochrony środowiska Environmental Health Officer ~ generalny inspector general ~ handlu trading standards officer ~ ładunkowy cargo superintendent ~ miar i wag inspector of weights and measures ~ nadzoru budowlanego clerk of works ~ nawigacyjny port captain ~ podatkowy tax inspector ~ pracy inspector of factories ~ ruchu drogowego traffic inspector ~ sanitarny health officer, sanitary officer ~ ubezpieczeniowy insurance appraiser ~ więzienia prison visitor ~zy więzień board of visitors

Słownik architektury polsko-angielski

(m) inspector

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

officer n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSPECTOR

SUPERINTENDENT

EXAMINER

VISITOR

SUPERVISOR

COMMANDANT

WARDEN

SURVEYOR

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m inspector

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

officer
~ ochrony środowiska - environmental inspector, pollution control inspector
~ pracy - work inspector, labour inspector
~ sanitarny - sanitary inspector

inspector
officer
warden
~ bhp - health and safety inspector
~ d/s autostrad - highways inspector
~ d/s budownictwa - housing officer
~ d/s drzew - tree officer
~ d/s egzekucji przepisów ochrony środowiska - environmental enforcement

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

inspectorinspecting officerofficer~ doświadczony experienced inspector~ gospodarki odpadami waste management inspektor, waste management officer~ nadzoru budowlanego building inspector~ ochrony środowiska environmental inspector, pollution control officer~ sanitarny sanitary inspector~ sanitarny, powiatowy district sanitary inspector~ sanitarny, wojewódzki provincial sanitary inspector