Wordnet polsko-angielski

(hormone secreted by the isles of Langerhans in the pancreas
regulates storage of glycogen in the liver and accelerates oxidation of sugar in cells)
insulin

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

insulin

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U insulin

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f insulin

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

insulin n