Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka wewnętrzna sieć komputerowa, intranet;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

sieć wewnętrzna

intranet

Wordnet angielsko-polski

(a restricted computer network
a private network created using World Wide Web software)
intranet