Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia introit, antyfona na wejście;

Wordnet angielsko-polski

(a composition of vocal music that is appropriate for opening church services)
introit

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

liturg. introit

Słownik religii angielsko-polski

introit m