Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka jonizacja;
flame ionisation - technika jonizacja płomieniowa;

Wordnet angielsko-polski

(the process of ionizing
the formation of ions by separating atoms or molecules or radicals or by adding or subtracting electrons from atoms by strong electric fields in a gas)
jonizacja
synonim: ionization