Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda irys, kosaciec; anatomia tęczówka; tęcza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(bot) irys.
2.
(anat) tęczówka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tęczówka, irys, kosaciec

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

1. anat. tęczówka f 2.bot. kosaciec m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n anat. tęczówka
bot. irys

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IRYSOWY

IRYS

TĘCZÓWKA [ANAT.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

tęczówka
irys

Wordnet angielsko-polski

(muscular diaphragm that controls the size of the pupil which in turn controls the amount of light that enters the eye
it forms the colored portion of the eye)
tęczówka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. irises)] ] 1. anat. tęczówka
2. bot. kosaciec
irys

Słownik audio-video Montevideo

przysłona
przepona
diafragma

przysłona

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tęcza

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Tęczówka

Słownik techniczny angielsko-polski

1. przesłona f
2. tęczówka f
3. irys m, Iris

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

AXIS P3363-V features P-Iris, a revolutionary iris control system that provides optimal image quality in all lighting conditions.
Kamera AXIS P3363-V obsługuje rewolucyjną technologię sterowania przysłoną, która pozwala na uzyskanie optymalnej jakości obrazu w dowolnych warunkach oświetleniowych.

Axis

For scientists it has long been Apatura iris, an apt, and well-chosen classical name.

www.guardian.co.uk

iris was a Greek demi-goddess, a winged messenger who appeared in the guise of a rainbow, showing colours not unlike the emperor's iridescence.

www.guardian.co.uk

iris, as the emperor was called by devotees, was also hailed as the emperor of Morocco, the emperor of the woods and his imperial majesty, or simply HIM.

www.guardian.co.uk

The attractiveness of a white picnic cloth to iris has been noted in the past; given that it has also been drawn to bright metallic objects, there should have been a silver service and cutlery as well.

www.guardian.co.uk

Classified "human intelligence directives" issued in the name of Clinton or her predecessor, Condoleezza Rice, instruct officials to gather information on military installations, weapons markings, vehicle details of political leaders as well as iris scans, fingerprints and DNA.

www.guardian.co.uk

I later read that iris tended to stamp this impression on every observer.

www.guardian.co.uk

I thought it was because of a letter you wrote to Iris' husband.
Ja myślałem, że z powodu listu napisanego do męża Iris.

Meaning one iris is a different colour than the other.
Nazywa się to heterochromia, co znaczy, że jedna tęczówka różni się kolorem od drugiej.

Now, Iris, you have to put your back into this?
Iris, musisz włożyć w to energię.

Iris Silk died several hours later in her husband's arms.
Iris Silk umarła w ramionach męża kilka godzin później.

The same cells that give Your iris its color. cancer?
To te same komórki, które nadają kolor pana tęczówce. Rak?

First, Iris will never hear a whisper of what you told me.
Pierwszy, Iris nigdy nie usłyszy choćby szeptu o tym, co mi powiedziałeś.

Okay, don't you think we both agree it's better if Iris just doesn't know?
Okay, Zgadzamy się chyba oboje że lepiej jeśli Iris nie wie?

Dame Iris will speak to you about the importance of education.
Iris będzie mówić o znaczeniu edukacji.

And someone to make sure Landry doesn't close the iris.
I ktoś, kto zapewni, że Landry nie zamknie nam przesłony.

Maybe we could have wound up dating before you met Iris.
Może zakochalibyśmy się w sobie nim poznałeś Iris.

I don't want you to get involved with Iris.
Nie chcę byś się angażował w związek z Iris.

But think of that great iris on the surface.
Ale pomyśl o tej wielkiej budowli na powierzchni.

We don't have anything else in the kitchen, Iris.
Nie mamy nic innego w kuchni Iris.

To Iris, and the happy days she's leaving behind.
Za lris i za szczęśliwe dni jakie za sobą zostawia.

Well, maybe Iris is inside getting a paper towel.
Tak, więc, może Iris siedzi w środku Zdobywając ręcznik papierowy.

Iris, would you rather electrocute yourself or Cal for the second time?
Iris, czy wolałabyś porazić siebie czy Cala, po raz drugi.

Iris checked into the Regent last night under a false name.
Iris zameldowała się wczoraj wieczorem w hotelu Regan pod fałszywym nazwiskiem.

They're all linked to you by an iris match.
Są z tobą połączone poprzez dopasowanie tęczówki.

What, Iris? You're really running out of excuses to come around.
Naprawdę zaczyna ci już brakować wymówek... by do mnie przychodzić, nie?

This is something special, a hint of iris, slightly powdery.
Ta jest wyjątkowa, z nutą irysów, lekko proszkowa.

I'm sure you want to know about Iris.
Na pewno chciałby pan usłyszeć coś o Iris.

Uh, why do I feel like we're cheating on Iris?
Dlaczego mam uczucie oszukiwania Iris?

Iris said she knew somebody was after her.
Iris powiedziała, że ktoś chce ją dopaść.

They used Iris's car to kill the judge?
Zabrał Iris's samochód żeby zabić sędziego?

Stop just for you Iris is a widow.
Tylko nie zrób z biednej Iris wdowy.

No need for a shield or an iris.
Nie potrzeba tarcz ani przesłon.

But not enough to give me this deluxe iris arrangement from main street florists.
Ale nie aż tyle, by dać mi ten bukiet irysów z ekskluzywnej kwiaciarni.

Iris, Alex, you know how to use a firearm?
Iris, Alex, umiecie posługiwać się bronią?

It may be overnight, so Auntie Iris is here, okay?
Będę musiał zostać na noc, więc ciocia Iris przyszła.

Be at the bar at 10:00. Have to go to a date with Iris.
Mam się spotkać z Iris w barze o 22:00.

Being normal is very important to Iris.
Bycie normalną jest dla niej bardzo ważne.

Iris, you are wearing my gardening hat again.
Iris, znów założyłaś mój ogrodowy kapelusz.

Major Warren found us and lent us a transmitter to open the iris.
Major Warren odnalazł nas i pożyczył nam nadajnik, żebyśmy mogli otworzyć przesłonę.

Iris said you were in danger, too.
Iris przeczuwała, że ktoś ją ściga. Powiedziała mi, że ty też jesteś w niebezpieczeństwem.

You'll lose me for ever if you don't tell me the iris codes. (echoes.
Stracisz mnie na zawsze, jeśli nie zdradzisz mi kodów przesłony.

Iris and spinning eyes locked into the barn!
Tęczówka i obracające się oczy zamknięte w stodole!

I'm sorry, Iris, but we're not through playing.
Przepraszam, Iris. Ale nie jesteśmy tu dla zabawy.

I want to take Iris to LeBijou for her birthday.
Chciałbym zaprosić Iris do Le Bijou na urodzinową kolację.

Iris has always been a moody girl.
Iris zawsze była markotną dziewczyną.

And you, Iris, how are you feeling today?
A ty, Iris... Jak się dzisiaj czujesz ?

See, Iris? We each have our own colour.
Widzisz, Iris, każda z nas ma swój kolor wstążki.

So that night, Iris calls up crying.
Więc tej nocy, lris dzwoni zapłakana.

Iris is a better photographer, isn't she?
Iris jest lepszym fotografem?

Iris had six pins in her hip.
Iris miała sześć w biodrze.

Iris, take good care of him.
Iris się panem zajmie. - Oczywiście.

And taking Iris to the doctor.
I zabrała lris do lekarza.

I'm responsible for this. Close the iris.
Jestem odpowiedzialny za ten skaner, który zamyka przesłonę.

Can they get through our iris?
Mogą przedostać się przez naszą przesłonę?

I need Lidocaine with epi, iris scissors and a hemostat.
Potrzebuję Lidokainę i adrenalinę, nożyce do tęczówki i kleszcze hemostatyczne.

We'll talk about your bearded iris tonight.
Wieczorem pogadamy o Twoim brodatym irysie???