Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) izolacjonistyczny;

(Noun) izolacjonista/izolacjonistka;

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to isolationism)
izolacjonistyczny
synonim: isolationistic

(an advocate of isolationism in international affairs)
izolacjonista

Słownik internautów

izolacjonista