Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika izolator, odłącznik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n izolator

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(el.) odłącznik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IZOLATOR

IZOLACJA

Słownik techniczny angielsko-polski

odłącznik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In this case, the Opto-Isolator is blinking in response to one's own blinks.
W tym nagraniu Opto-Izolator mruga w odpowiedzi na nasze mrugnięcie.

TED

It's called Opto-Isolator.
To znaczy dla mnie, są one nowe.

TED