Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia przesmyk, międzymorze; anatomia cieśń, węzina;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n przesmyk, międzymorze

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przesmyk

Nowoczesny słownik angielsko-polski

węzina

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n przesmyk, międzymorze

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

cieśń f, węzina f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

cieśń, węzina

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przesmyk

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n geog. przesmyk

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIEŚŃ

MIĘDZYMORZE [GEOGR.]

Wordnet angielsko-polski


1. (a relatively narrow strip of land (with water on both sides) connecting two larger land areas)
przesmyk, międzymorze, istm, istmus


2. (a cord-like tissue connecting two larger parts of an anatomical structure)
cieśń: : synonim: band

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. przesmyk
~ of Corinth - Przesmyk Koryncki
~ of Panama - Przesmyk Panamski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They would take a ship down to Panama, across the isthmus, and then take another ship north.
Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.

TED

Well, is very difficult to obtain a work permit in Isthmus.
W Isthmus bardzo trudno otrzymać pozwolenie na pracę.

And you won't need a gun in Isthmus.
A broń nie będzie panu w Isthmus potrzebna.

We are the only people awake on this entire isthmus, Mr. Rickey.
Jesteśmy jedynymi, którzy nie śpią w tym całym przesmyku, Panie Rickey.

I've already alerted our man in Isthmus.
Powiadomiłem już naszych ludzi w lsthmus.

And I'll need a flight to Isthmus City. Private.
Muszę się też dostać prywatnym lotem do Isthmus.

False flight plans, payoffs at Isthmus City Airport.
Fałszywe plany, łapówki na lotniskach.

Archipelago, isthmus, peninsula, Swamp, desert, forest,
Archipelag, przesmyk, półwysep, bagno, pustynia, puszcza,

Commissioner, this year we are celebrating the 25th anniversary of the political talks held in San José, at which, thanks to the major mobilisation of political talent in Central America and the monitoring by the European Union, peace was finally brought to the conflict-torn Central American isthmus.
Pani komisarz! W tym roku obchodzimy 25. rocznicę rozmów politycznych w San José, podczas których, dzięki mobilizacji sił politycznych w Ameryce Centralnej i monitorowaniu ze strony Unii Europejskiej, udało się zaprowadzić ostatecznie pokój w targanym konfliktami Międzymorzu Ameryki Środkowej.