Słownik religii angielsko-polski

dżami m (rodzaj meczetu)