Wordnet polsko-angielski

(of or relating to Jamaica (the island or the country) or to its inhabitants
"Jamaican rum"
"the Jamaican Prime Minister")
Jamaican

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj Jamaican