Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zgrzyt; wstrząs, wibracja; słój, słoik; dzban; zgrzyt, dysonans, dysharmonia; niezgoda, kłótnia;
on the jar - uchylony;
leyden jar - (Noun) historia butelka lejdejska;
leyden jar - (Noun) historia butelka lejdejska;

(Verb) wydać/wydawać ostry/nieprzyjemny dźwięk; (za)zgrzytać; (za)brzmieć fałszywie; zgrzytać, stanowić dysonans; (za)trząść, wstrząsnąć/wstrząsać; (po)kłócić się; nie pasować;
jar loose - otworzyć/otwierać się, rozszczelnić/rozszczelniać się;
jar on the nerves - drażnić, działać na nerwy, szarpać nerwy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (tall vessel) słój, słoik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

słoik, wstrząs, ostry dźwięk
wstrząsać, drgać, szarpać, drażnić
~ (against/on) wydawać ostry, nieprzyjemny dźwięk
~ (on) powodować nieprzyjemny efekt, drażnić
~ (with) kłócić się

Nowoczesny słownik języka angielskiego

dzbanek, słoik
nieprzyjemny dźwięk, dissonans, kakofonia, zgrzyt, skrzypnięcie
drżanie, to feel a ~ poczuć wstrząs
slight ~ legki wstrząs
wsztrząs nerwowy, szok
disgarmonia, kłótnia
wibrowanie, wibracja
to ~ on a person draźnić kogoś

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

słoik m

zgrzytać vi

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

słoik, zgrzytać, szarpać nerwy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s słój, słoik, dzban

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n słój, słoik

2. - vt drażnić (o dźwiękach)
razić (ucho)
szarpać (działać na) nerwy
wstrząsać
n zgrzyt
wstrząs

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁÓJ

DYSHARMONIA

NIEZGODA

KŁÓTNIA

ZGRZYT

WIBRACJA

WSTRZĄS

ZGRZYTAĆ

SZARPAĆ (NERWY)

BRZMIEĆ FAŁSZYWIE

FAŁSZYWIE BRZMIEĆ (O TONIE)

DRAŻNIĆ

GRYŹĆ SIĘ

ZGODZIĆ SIĘ: NIE ZGADZAĆ SIĘ (O KOLORACH LUB LUDZIACH)

Wordnet angielsko-polski


1. (a vessel (usually cylindrical) with a wide mouth and without handles)
słoik


2. (the quantity contained in a jar
"he drank a jar of beer")
słoik: : synonim: jarful

Słownik internautów

słoik

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dzban
garnek

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

słoik~, chemicals słoik na chemikalia~, glass słoik szklany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brzęczeć

brzęk

denerwujący

dzban

słoiczek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dzban
~, water - dzban wody

Słownik techniczny angielsko-polski

dzban m, słój m

trząść, wstrząsnąć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This idea of fireflies in a jar, for some reason, was always really exciting to me.
Z jakichś przyczyn trzymanie świetlików w słoiku jawiło mi się zawsze jako świetny pomysł.

TED

So for example the first text: there's a doubling of this jar-shaped sign.
Na przykład w pierwszym tekście: powtarza się znak w kształcie słoja.

TED

The next thing we looked at is in which case were people more likely to buy a jar of jam.
Więcej klientów, bo jakieś 60%, zatrzymało się, kiedy smaków było 24.

TED

And we can see fingermarks inside a jar where a robber stuffed his fingers in and scooped out a sticky mass of very valuable scented oil.

www.guardian.co.uk

We pass ET, the slimer from Ghostbusters, a large spacecraft from Deep Impact; in the reception area there's Han Solo frozen in carbonite (beside a fan-made life-sized model of jar jar in carbonite - Lucas liked it so much he wanted it hung here) all intricately detailed and lovingly preserved.

www.guardian.co.uk

Add the syrup from the stem ginger jar to taste (I have a sweet tooth, so used almost all of it).

www.guardian.co.uk

The two became so close that when the writer published her highly acclaimed novel The Bell jar in 1963 she dedicated it to her English confidante.

www.guardian.co.uk

So how can you use it to break the jar?
Więc jak jej użyjesz do zbicia słoika?

I paid for another jar and she won't give it.
Zapłaciłem za kolejny słoik, a ta franca mi nie daje.

Probably isn't a jar in this world I can't open.
Prawdopodobnie nie ma na świecie słoika, którego bym nie otworzyła.

Jar's made contact with the largest human group we've found in a long time.
Jar umożliwił kontakt z największą grupą ludzi, jaką znaleźliśmy od dłuższego czasu.

There's a jar of it in his cell, where we kept him.
Jest słój w jego celi, tam gdzie go trzymaliśmy.

It's from a jar, but I added some extra stuff of my own.
Jest ze słoika, ałe dodałam coś ekstra od siebie.

I'm hoping a small one will swim into my jar.
Jak będzie mała to sama wpłynie mi do słoika.

Stop staring at my butt and get me an evidence jar.
Przestań gapić się na mój tyłek i podaj mi pojemnik na dowody.

I should just let Chevy buy my brain and put it in a jar.
Powinienem pozwolić kupić Chevy mój mózg, i niech go umieszczą w słoiku.

I had a jar of 25 black triangles in it.
Miałem słoik a w nim z 25 czarnych trójkątów.

But the footprints lead away from the jar, in this direction.
Lecz ślady stup prowadzą od beczki - w tę stronę.

That was just Pooh with a jar on his head.
To był tylko Kubuś z garnkiem na głowie.

Looks like he's jogging and carrying a big jar of money.
Wygląda na to, że biega niosąc duży słoik z pieniędzmi.

To think that I would steal from my own cookie jar!
Żeby pomyśleć, że mogłabym ukraść z mojego własnego słoika!

I think my sense of humor's trapped in a jar somewhere.
Sądzę, że moje poczucie humoru utknęło gdzieś w słoiku.

You sure it's not the thought of Mom pissing into a jar?
A nie myśl, że sika do słoika?

It was already in the glass, not in the jar.
To było w szklance, nie w słoiku.

His jar would be glowing like a small temple of dreams.
Jego słoik świecił jak mała świątynia snów.

Adam, can I bother you to go out and look in the cookie jar?
Adam, czy mógłbyś zobaczyć czy znajdzie się parę ciasteczek dla mnie i Sary?

But you don't want his essence in a jar.
Ale ty nie chcesz jego esencji (istoty) zamkniętej w słoiku.

I woke up and the money jar was full!
Obudziłem się i jar pieniądze była pełna!

They jar something deep inside, allowing him to grow.
One pocudzają coś, głęboko wewnątrz, pozwalając w rozwou.

That's because her legs are like a stuck pickle jar.
To dlatego, że jej nogi są jak zarzynane pickle słoik.

Put your hand in the jar or forever be revealed as my sidekick.
Wsadź rękę do słoika albo na zawsze pozostaniesz moim pomocnikiem.

That or those jar heads decided to play hero and ignore me. signal's back.
That albo te głowy słoika zdecydował zagrać bohatera i zignorować mnie. back sygnału

There's a jar and a bottle in the bag.
W torebce masz słoik i butelkę.

Says the woman buying peanut butter and jelly in the same jar.
Mówi to kobieta kupująca masło orzechowe i galaretkę w jednym słoiku

If people could only see how good she can open a pickle jar...
Gdyby tylko ludzie mogli zobaczyć jak dobra jest w otwieraniu kiszonych...

I thought the jar contained treasure, but I was wrong.
Myślałem, że w słoju jest skarb, ale myliłem się.

I can't lose got a jar of honey and every day is sunny
Dostałam słoik miodu, i każdy dzień jest pogodny.

Nothing like spreading yourself out after being cooped up in a jar, huh?
Nie ma to jak rozlać się tak po tak długim zamknięciu w słoju, co?

And they put it all in a jar.
I to wszystko wkładają do słoja.

Somebody else might want to use that jar.
Ktoś inny też może będzie chciał skorzystać z tego słoika.

If we do this right, it'll open liKe a jar of picKles.
Jeśli to dobrze zrobimy, otworzę to jak słoik ogórków.

She has got your balls in a jar.
Trzyma twoje jaja w słoiku.

At the morgue they slice them up and put them in a jar.
W kostnicy oni kroją je na plasterki i wkładają do słoika.

His pint pot's not a jar of his morning breath.
Jego kufel to nie puchar rannego oddechu.

They say Elias smashed the jar on the counter.
Mówi się, że Elias rozbił słoik na ladzie.

Even her eyelashes Are resting in a little yellow jar
Nawet jej rzęsy spoczywają w małym, żółtym słoiku

Sonja, did you see a jar of wine sauce?
Sonja, nie widziałaś słoika z sosem winegret

Schlermie Beckerman isn't in a jar, he's walking and talking.
Schlermie nie jest w słoju, chodzi i gada.

What hurts more? The jar or the pins?
Co boli bardziej? Słoik czy szpilki?

Can you identify the substance in this jar?
Czy może pan rozpoznać substancję w tym słoiku?

And you're gonna end up in either a glass jar or a plastic bag.
I skończysz w szklanym słoiku... albo w plastikowej torbie!

Oh, Lord, won't you grant me an empty mayonnaise jar to piss in?
O Panie, ześlij mi pusty słoik po majonezie, ...żebym mógł się odlać.

I put my money in the jar.
Włożyłam pieniądze do słoika.

They found the peanut jar in the bushes.
W krzakach znaleźli słoik po orzechach.

You give him a jar of peanut butter.
Daj mu słoik z masłem orzechowym.