Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

reality
śnić na ~wie to daydream

Java

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U reality: śnić na ~ie to daydream

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f waking
sen na jawie - daydream

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

consciousness

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

reality

Nowoczesny słownik polsko-angielski

awake