Słownik polsko-angielski

adj. single-seated; one-seated

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

single-seater