Słownik polsko-angielski

adj. unilateral

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ex-parte, unilateral, one-sided
jednostronna decyzja: unilateral decisionjednostronne działanie: unilateral actionjednostronne oświadczenie: unilateral (one-sided) statementjednostronne oświadczenie woli w formie pisemnej wyrażające zamiar zawarcia umowy: certificate of intentjednostronne wypowiedzenie: unilateral denouncementjednostronne zobowiązanie: one-sided obligation, unilateral obligationdeklaracja jednostronna: unilateral declarationoświadczenie jednostronne: one-sided statementpreferencja jednostronna: unilateral preferenceprotokół jednostronny: ex-parte statementzobowiązanie jednostronne: unilateral engagement

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(dot. jednej strony) one-sided
(działanie, działalność) unilateral
(człowiek) narrow-minded

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(z punktu widzenia jednej strony, również fig) one-sided
unilateral.
2.
(jedno-kierunkowy) one-way: ruch ~ one-way traffic
(fig): ~ umysł one-track (single-track) mind

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj unilateral, onesided
partial

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. unilateral
2. one-sided, one-way ~a deklaracja unilateral declaration ~a odmowa zapłaty długu unilateral repudation of debt ~e zobowiązanie unilateral deed~y transfer unrequited transfer

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. unilateral
2. one-sided, one-way ~a deklaracja unilateral declaration ~a deklaracja niepodległości unilateral declaration of independence (UDI) ~e oświadczenie one-sided statement ~e rozbrojenie atomowe unilateral nuclear disarment ~e zerwanie umowy unilateral breach of contract ~e zobowiązanie unilateral deed, deed poll ~y akt prawny deed poll ~y punkt widzenia one-sided point of view

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

one-sided adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UNILATERAL

NARROW

SINGLE-TRACK

NUDE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj unilateral, one-sided

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. one-sided
unilateral

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

one

one-sided

one-way

Nowoczesny słownik polsko-angielski

unilaterial

lopsided