Wordnet polsko-angielski

(type genus of the Bombycidae: Chinese silkworm moth)
Bombyx, genus Bombyx

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

silkworm

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (bot) silkworm

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m zool. silkworm

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

silkworm n