Wordnet polsko-angielski

(having a smooth, gleaming surface reflecting light
"glossy auburn hair"
"satiny gardenia petals"
"sleek black fur"
"silken eyelashes"
"silky skin"
"a silklike fabric"
"slick seals and otters")
satiny, sleek, silken, silky, silklike, slick
synonim: jedwabisty

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

silk

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj silk
silken

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SILKY

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

silken

Nowoczesny słownik polsko-angielski

of silk