Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s mors. dzień K (wyruszenia konwoju)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

US,NATO dzień wprowadzenia systemu konwojów na określonym obszarze