Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

arab. Kaaba; Czarny Kamień